RSS

Arhivele lunare: februarie 2012

Testamentul

În continuare vreau să desfăşor tema succesiunii, care este destul de voluminoasă.  Moştenirea are loc în baza testamentului,  rezultă succesiunea testamentară, sau în baza legii, respectiv, succesiune legală. Pentru a fi mai bine înţeleasă, astazi vă voi informa despre testament.

Testamentul  este un act juridic întocmit de persoana fizică prin care aceasta dispune de bunurile salepentru momentul încetării sale din viaţă.

Testamentul nu poate fi întocmit prin reprezentant.

Numai cînd nu există testament se aplică succesiunea legală. Testamentul este gratuit, în cazul în care se face o contraprestaţie atunci acesta este nul.

În timpul vieţii testatorului el este proprietarul bunurilor. Poate oricînd să modifice sau să revoce testamentul sau să întocmească alt testament, în acest caz testamentul precedent este anulat.

Testatorul poate dezmosteni pe unul, cîtiva, sau toti moştenitorii şi nu este obligat să motiveze aceasta.

Testamentul poate fi întocmit numai în unele din următoarele 3 forme:

1.      Testamentul olograf – este scris în întregime personal, datat şi semnat de către testator. Nu se permite dactilografierea sau tiparirea lui. Trebuie să fie scris numai de mînă.

2.      Testamentul autentic – este testamentul autentificat notarial sau cel echivalat cu cel notarial. În cadrul localităţilor în care nu există notari, de către autorităţile publice locale, de catre şeful penitenciarului, medic , căpitanul navei, consulul.  Testamentul se întocmeşte în 2 exemplare dintre care unul ramîne la notar. Se admite utilizarea mijloacelor tehnice. Testatorul poate sa-l revoce sau modifice printr-o cerere depusă la biroul notarial sau prin întocmirea unul nou testament.

3.      Testamentul mistic – este scris în întregime,datat şi semnat  de către testator, apoi strîns şi sigilat şi numai apoi se prezintă notarului, care aplică inscripţia de autentificare pe plic. Mistic înseamnă secret, strîngerea şi sigilarea testamentului are drept scop asigurarea secretului şi face imposibilă deschiderea plicului şi înlocuirea testamentului cu alte hîrtii. Nu se admite dactilografierea sau scrierea de către o altă persoană. Testamentul poate să rămînă la notar sau se întoarce testatorului.

Reclame
 

Etichete: , , , , , ,

La vama…

Ar fi util  să cunoaşteţi unele momente la intrarea sau ieşirea de pe teritoriul RM.

Se intră şi se iese de pe teritoriul RM în baza paşaportului. Paşaportul se eliberează la cererea personală la domiciliu, pentru copii mai mici de 18 ani în baza cererii unuia dintre părinţi sau tutore. Copii de la 10 la 18 ani care pleacă să se domicilieze în străinătate îşi prezintă consimţămîntul în declaraţie semnată şi legalizată la notar. Dacă unul din părinţi nu este de acord ca copilul să iasă din RM, refuzul se contestă în instanţa de judecată.

Dacă persoana are obligaţiii patrimoniale faţă de stat, persoane fizice sau persoane juridice în baza hotărîrii de judecată, se refuză eliberarea paşaportului. Adică dacă eşti dator cuiva şi nu ai achitat datoria, nu ţi se va  perfecta pașaportul.

La trecerea controlului vamal, s-au întâmplat cazuri, când cetățenii intrau în țară, nu declarau sumele de bani şi vameșii confiscau sumele ca contrabandă. Totul din cauza că persoanele nu-și cunosc drepturile sale. Astfel, la trecerea controlului vamal, poți declara verbal, sau poți depune declarație vamală în scris.

Se declară verbal și nu se cer documente justificative pentru:

– Obiecte de uz personal,

– Bunuri până la suma de 200 euro, care nu sunt destinate comerțului,

– La ieșirea din RM bunuri de până la 1000 euro care nu sunt destinate comerţului

– Până la 5 unităţi bijuterii, numai să nu fie de același fel, dar diverse, de exemplu, cercei, inel, brățara.

          La intrarea in RM pot întroduce orice sume de bani, nelimitat, fară documente justificative, dar, trebuie să aveţi în vedere că serviciul vamal în cazul în care sumele sînt destul de mari, va trimite o sesizare la Serviciul pentru Prevenirea Spălării Banilor, cu excepţia cardurilor. Concluzia: când aveţi sume mari de trecut, de la 50 000 în sus, ar fi mai bine să depuneţi banii pe un card bancar, şi nimeni nici nu va şti că aveţii aşa sumă.

            La ieşire se pot scoate pînă la 10 000 euro de persoană fără documente justificative, iar 50 000 euro de persoană, dacă se prezintă documente că au fost întroduse aceste sume sau permisiune de la bancă de a scoate suma.

Dacă suma este mai mare de 10 000 euro pentru persoană, la intrare sau ieşire se declară în scris.

 

Etichete: , , , , ,

Modificarea preturilor si termenilor pentru apostilare

Pentru a fi recunoscute valabile în afara ţării, actele eliberate de autoritatile RM urmează sa fie apostilate. Indiferent dacă vă ocupaţi personal de apostilare sau mai ales dacă apelaţi la intermediari, ar fi util să ştiţi că la data de 01 februarie Guvernul a aprobat o Hotărîre prin care s-au micşorat plăţile percepute pentru aplicarea în regim de urgență a Apostilei pe actele oficiale emise pe teritoriul RM, de asemenea s-au stabilit noi termene de urgență.

Persoanele fizice, dacă doresc apostilarea în termen general, vor achita 100 lei taxa de stat şi termenul general e de 10 zile.

categoria/ termenul

 general

10 zile

lei

urgent

5 zile

lei

urgent

3 zile

lei

urgent

6 ore

lei

persoane fizice

100

150

200

400

persoane juridice

150

250

300

600

Chiar dacă au rămas cam pipărate, oricum în comparaţie cu preţurile vechi s-au micşorat, de exemplu, apostilarea la 6 ore costa 600 lei pentru persoane fizice şi 1200 lei pentru persoane juridice.

Acestea sunt schimbările cu privire la preţuri.

Dacă e să vorbim de termeni de urgentare – 5 zile, 3 zile şi 6 ore, pînă acum erau de respectiv 3 zile, 1 zi şi 6 ore, atunci Ministerul Justiţiei argumentează că datorită micşorării preţului, Direcţia Apostilă ar putea să nu facă faţă fluxului de cereri.

Important e să ştiţi că: în următorul Monitor Oficial va fi publicata respectiva Hotărîre de Guvern şi să nu vă lasaţi duşi în eroare de intermediari care vă vor spune preţurile vechi.

Nu vă lăsaţi înşelaţi.

Mă înclin,

Natalia Pruteanu.

P.S. Punctul B din harta indica locul unde este amplasat Ministerul Justitiei.

Ori, click aici pentru a va programa on-line.

 

Etichete: , , , ,

Despre divorț


Divorțul

Sa divortezi doar pentru ca nu iubesti, nu are rost precum sa te casatoresti pentru ca iubesti.

Divorțul este desfacerea căsătoriei în baza cererii ambilor sau a unuia dintre soți.

Soțul nu poate cere desfacerea căsătoriei dacă soția nu este de acord să divorțze în timpul cînd ea este gravidă și timp de 1 an după nașterea copilului,  dacă acesta s-a nascut viu și trăiește.

Desfacerea căsătoriei la Oficiul de Stare Civila

Cind?  1. Ambii soți sînt de acord sa divorțeze și:

 • Nu au copii minori mai mici de 18 ani comuni sau înfiați de ambii soți și
 • Nu au litigii cu privire la avere sau la întreținere

2. La cererea unui soț, dacă celălalt soț

 • A fost declarat incapabil
 • A fost declarat dispărut
 • A fost condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

Unde?  De către OSC în a cărui rază se află domiciliul unuia dintre soți. Dacă soții se află în afara teritoriului RM pot să se adreseze la misiunile diplomatice sau secțiile consulare ale RM și contra costului de 250 euro li se va inregistra divorțul, cu eliberarea certificatului de divorț.

Desfacerea căsătoriei in instanța de judecata

Cind?

 • Au copii minori comuni sau
 • Unul dintre soți nu este de acord să divorțeze sau
 • Chiar dacă ambii soți vor să divorșeze, dar unul din ei nu se prezintă la OSC

Unde?

Regula generala este ca se depune cerere de chemare în judecată la domiciliul pîrîtului,  dar poate fi depusă și la domiciliul reclamantului, adica a soțului care cere divorțul, daca

 • Sotul care cere divorțul are la ingrijire copil minor sau
 • Deplasarea la domiciliul pîrîtului este dificilă sau
 • Pîrîtul este declarat disparut fără urmăș este incapabil psihic sau este condamnat la privațiune de libertate

Dacă unul din soți nu este de acord cu divorțul, instanța de judecată poate să acorde soților termen de impăcare de la o luna la 6 luni de zile. Termen nu se dă cînd divorțul se pornește din cauza violențelor în familie.

În legătură cu violența în familie, din data de 03 sept 2010, dacă soția are probe că a fost aplicată violența  (proces verbal administrativ, certificat medical)  atunci instanța poate să aplice măsuri de protecție, ca să fie mai pe înțeles, ordin de restricție, ca în filmele străine, cind li se interzice celor violenți să se apropie sau să comunice în general cu victimele.

La divorț, soții se pot înțelege cum să împartă averea și cu cine vor rămîne copii sau dacă se va achita pensie de intreținere. Cel mai bine ar fi ca soții să se înțeleaga de bună voie, fara judecată, în caz contrar ei vor trebiu să plătească 3 % din costul averii taxa de stat.

La eliberarea certificatului de divorț, soțul care și-a schimbat numele la căsătorie, de obicei soția, poate sa păstreze numele soțului sau să revină la numele ei de fată. Ea și numai ea hotărăște care nume să-l poarte. De multe ori bărbații amenință femeile că nu le vor permite să poarte numele după divorț. Femeile care și-au perfectat permise de ședere peste hotare se tem că vor avea probleme, ca permisul e pe numele soțului dar va trebui sa-l schimbe. NU ESTE ADEVĂRAT. Sotul NU POATE să vă ia numele. Nimeni nu va cere părerea lui.

Odată cu depunerea cererii de divorț se poate stabili si domiciliul copiilor, și împărțirea averii și încasarea pensiei de întreținere pentru copil sau pentru soțul inapt de muncă

Pentru a depune cerere de divorț (ea se numește corect cerere de chemare în judecată cu privire la desfacerea căsătoriei)  trebuie sa aveți:

 • certificatul de căsătorie in original,
 • cerfificatele de naștere a copiilor, original și copie
 • certificat despre componența familiei de la primărie sau administratorul blocului care certifică că copii se afla la întreținerea dvs, după caz
 • adeverință despre salariul soțului, după caz,
 • orice probe prin care puteți demonstra ce avere ați acumulat în timpul căsătoriei,
 • dovada de achitare a taxei de stat,( chitanța de la bancă că ați plătit taxa de stat, marimea ei depinde daca se desface prima căsătorie sau nu)

Acum se discută în Parlament și se gindesc să încheie cu tările Europene acorduri prin care se vor recunoaște averile dobindite de cetățenii RM. Asta înseamnă că la momentul divortului se va impărți între soți în mod egal nu numai averea care se afla pe teritoriul RM, dar și cea de peste hotare. De exemplu, sotia a lucrat in Italia 10 ani,și-a cumparat acolo casa, cind împart averea, se va împărți în jumătate nu numai casa din Moldova, dar și casa din Italia, adică soțul care a rămas în sat va avea jumătate din casa din Italia. Încă nu s-a adoptat, dar poate intra in vigoare in orice moment.

 

Etichete: ,